Gdańskie Szkoły Medyczne
Kierunki medyczne
Kierunki medyczne

Kierunek terapeuta zajeciowy w Gdańsku Terapeuta zajęciowy Podoba Ci się praca terapeuty zajęciowego? Masz duszę artysty? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Kierunek higienistka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Podoba Ci się praca higienistki stomatologicznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Kierunek technik farmaceutyczny Technik farmaceutyczny Podoba Ci się praca technika farmaceutycznego? Masz zainteresowania przyrodnicze? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Kierunek technik eletroradiolog Technik elektroradiolog Technik elektroradiolog to specjalista należący do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej. Zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu.

Szkoła Medyczna Gdańsk

Gdańskie Szkoły Medyczne dla dorosłych

UWAGA:

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w strefie czerwonej od 17.10.2020 r.
Szkoła przechodzi na zdalne nauczanie.
Wszystkich Słuchaczy odsyłamy do informacji przesłanych na maile klasowe.
Pozdrawiam serdecznie Żaneta Kaflińska
Gdańskie Szkoły Medyczne
“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
tel. (58) 305 03 03

G R A T U L A C J E !!!

Gratulacje dla Słuchaczy zdających Państwowy Egzamin Zawodowy w sierpniu br. w zawodzie opiekuna medycznego i technika sterylizacji medycznej. Zdali w 100%. Zapraszamy do sekretariatu po odbiór dyplomów.

Kierunki kształcenia medycznego

Najważniejsze kierunki kształcenia w naszych Szkołach Medycznych w Gdańsku

Opiekun medyczny

Tryb nauki: 1 rok
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 4 tyg. (140 godz.)

Terapeuta zajęciowy

Tryb nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 6 tyg. (210 godz.)

Technik farmaceutyczny

Tryb nauki: 2,5 roku
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 293 zł
Praktyki: 6 tyg. (210 godz.)

Higienistka stomatologiczna

Tryb nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 6 tyg. (210 godz.)

Technik elektroradiolog

Tryb nauki: 2,5 roku
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 293 zł
Praktyki: 6 tyg. (210 godz.)

Technik sterylizacji medycznej

Tryb nauki: 1 rok
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 4 tyg. (140 godz.)

Kierunki kształcenia administracyjnego

Kierunki kształcenia w naszej Szkole Administracji w Gdańsku

Rejestratorka medyczna

Tryb nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 4 tyg. (140 godz.)

Technik administracji

Tryb nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 0 zł
Czesne: 0 zł
Praktyki: 4 tyg. (140 godz.)

Komunikaty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi kształcenia w naszej Szkole Policealnej w Gdańsku na kierunkach medycznych i administracyjnych
  • opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog, technik farmace...

  • w Szkołach Policealnych: zapraszamy osobiście ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (oryginał), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podan...

  • Uprzejmie informujemy, iż kształcenie na kierunkach administracyjnych odbywa się bezpłatnie, w tym: rejestratorka medyczna i sekretarka medy...

Konto bankowe:
Organ prowadzący Szkół “Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
Nr konta: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

Dyrekcja

Dyrektor:
mgr Barbara Prus
b.prus@oswiatalingwista.eu


Wicedyrektor:
mgr Żaneta Kaflińska
zaneta.kaflinska@wp.pl

Wykładowcy

Wykładowcami w naszych Szkołach Medycznych są: lekarze praktycy różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, wykładowcy wyższych uczelni, farmaceuci, terapeuci, prawnicy i ekonomiści.

Wpis do rejestru

Gdańskie Szkoły Medyczne i Gdańskie Studium Administracji zostały wpisane do rejestru szkół i placówek publicznych Miasta Gdańsk, mają uprawnienia szkół publicznych (wpisy do wglądu w sekretariacie szkoły). Posiadamy własne Ośrodki do przeprowadzania Państwowych Egzaminów Zawodowych.

Masz pytania? Nie czekaj, skontaktuj się z nami.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.