Kierunki medyczne
Follow Us

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI i REJESTRATORKA MEDYCZNA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe organizowane przez Szkołę. Praktyki dla techników administracji prowadzone są w biurach, urzędach, bankach i firmach ubezpieczeniowych. Dla rejestratorek i sekretarek medycznych w szpitalach, gabinetach i przychodniach lekarskich

Harmonogram zjazdów i plan zajęć

SZKOŁA POLICEALNA w GDAŃSKIM STUDIUM ADMINISTRACJI

nowość od 2020 r.

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku i kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe organizowane przez Szkołę.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Nauczane przedmioty:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język angielski zawodowy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy po zdaniu Egzaminu Zawodowego i uzyskaniu świadectwa ukończenia Szkoły.

Technik BHP może pracować w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich firmach lub łączyć go z dotychczas wykonywanym zawodem.

 

Jeśli masz jakieś pytania, dzwoń: (58) 305-03-03

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.