Kierunki medyczne
Follow Us

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

W I T A M Y 
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w systemie zaocznym w soboty i niedziele. Gwarantujemy praktyki zawodowe. NOWOŚĆ !!! Od nowego roku szkolnego prowadzimy nabór na kierunek: sekretarka medyczna. Praktyki dla techników administracji prowadzone są w biurach, urzędach i bankach, natomiast  rejestratorki medycznej oraz sekretarki medycznej w szpitalach, gabinetach i przychodniach lekarskich.

Kierunki kształcenia:

  • technik administracji – b e z p l a t n i e ! ! ! ( w tym rejestratorka i sekretarka medyczna )
  • lub inne kierunki medyczne (zakładka kierunki medyczne): www.szkoly-medyczne.eu  

PRZEPROWADZAMY PAŃSTWOWE EGZAMINY ZAWODOWE W NASZYM OŚRODKU EGZAMINACYJNYM DAJĄCE KWALIFIKACJE DO LEGALNEJ PRACY NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020  trwają  ZAPRASZAMY Planujemy inaugurację na 21 września na godz. 12.oo w sali nr 01 w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 piętro III.

Harmonogram zjazdów i plan zajęć

SZKOŁA POLICEALNA w GDAŃSKIM STUDIUM ADMINISTRACJI

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.