Kierunki medyczne
Follow Us

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI i REJESTRATORKA MEDYCZNA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe organizowane przez Szkołę. Praktyki dla techników administracji prowadzone są w biurach, urzędach, bankach i firmach ubezpieczeniowych. Dla rejestratorek i sekretarek medycznych w szpitalach, gabinetach i przychodniach lekarskich

Harmonogram Zjazdów i plan zajęć po zmianach z uwagi na epidemię

SZKOŁA POLICEALNA w GDAŃSKIM STUDIUM ADMINISTRACJI

nowość od 2020 r.

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku i kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe organizowane przez Szkołę.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Nauczane przedmioty:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język angielski zawodowy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy po zdaniu Egzaminu Zawodowego i uzyskaniu świadectwa ukończenia Szkoły.

Technik BHP może pracować w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich firmach lub łączyć go z dotychczas wykonywanym zawodem.

 

Jeśli masz jakieś pytania, dzwoń: (58) 305-03-03