Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Kierunek technik elektroradiolog

Kierunek technik eletroradiolog

Technik elektroradiolog to specjalista należący do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownie rentgenowskie (RTG)
 • pracownie tomografii komputerowej (TK)
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • pracownie echokardiografii
 • pracownie spirometrii
 • pracownie densytometrii
 • pracownie audiometrii
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakłady radioterapii