Kierunki medyczne
Follow Us

Terapeuta zajęciowy – nauka bezpłatna

Kierunek terapeuta zajeciowy-sm

Podoba Ci się praca terapeuty zajęciowego? Masz duszę artysty? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego!

Wymagania psychofizyczne dla terapeuty zajęciowego:

 • odpowiedzialność, obowiązkowość
 • gotowość współdziałania w zespole
 • życzliwość i opiekuńczość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • uczciwość
 • poczucie własnej godności
 • samodzielność
 • kreatywność
 • odporność na stres

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku w zawodzie Terapeuta zajęciowy może podejmować pracę w:

 • oddziałach szpitalnych, a w szczególności w:
  • rehabilitacji leczniczej
  • ortopedycznych
  • neurologicznych
  • geriatrycznych
  • dziecięcych
  • psychiatrycznych
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych