Terapeuta zajęciowy – nauka bezpłatna

Podoba Ci się praca terapeuty zajęciowego? Masz duszę artysty?
Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego!

Wymagania psychofizyczne dla terapeuty zajęciowego:

  • odpowiedzialność, obowiązkowość
  • gotowość współdziałania w zespole
  • życzliwość i opiekuńczość
  • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
  • uczciwość
  • poczucie własnej godności
  • samodzielność
  • kreatywność
  • odporność na stres

Absolwent Szkoły Medycznej Gdansk w zawodzie “Terapeuta zajęciowy” może podejmować pracę w:

1. oddziałach szpitalnych. A w szczególności w:
a) rehabilitacji leczniczej
b) ortopedycznych
c) neurologicznych
d) geriatrycznych
e) dziecięcych
f) psychiatrycznych
2. psychiatrycznych oddziałach dziennych
3. sanatoriach
4. warsztatach terapii zajęciowej
5. zakładach pomocy społecznej
6. dziennych domach pomocy społecznej
7. klubach seniora
8. środowiskowych domach pomocy społecznej
9. świetlicach terapeutycznych
10. hospicjach
11. zakładach opiekuńczo-leczniczych
12. zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
13. szkołach specjalnych

Pobierz podanie  Pobierz ankietę kwalifikacyjną