Kierunki medyczne
Follow Us

Opiekun medyczny – nauka bezpłatna

Kierunek opiekun medyczny

Podoba Ci się praca opiekuna medycznego? Lubisz pracować z ludźmi? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu opiekun medyczny!

Wymaganie psychofizyczne dla opiekuna medycznego:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania
 • dojrzałość emocjonalna
 • empatia
 • wrażliwość i życzliwość
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • Asystowanie pielęgniarce w wykonywaniu czynności i zabiegów pielęgnacyjnych
 • Dokumentowanie działań opiekuńczych
 • Pomoc w posługiwaniu się aparatami rehabilitacyjnymi, protezami i urządzeniami ułatwiającymi poruszanie się i samoobsługę
 • Podejmowanie działań zapobiegających zespołowi unieruchomienia
 • Organizowanie opieki nad pacjentem w zakładzie pielęgniarsko-opiekuńczym
 • Zachęcanie osób chorych, niesamodzielnych do samoobsługi
 • Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych
 • Dobieranie metod i technik pracy do stanu zdrowia i możliwości pacjenta
 • Przyjęcie osoby chorej i niesamodzielnej do placówki i adaptacji roli pacjenta
 • Komunikowanie się z osobą chorą, niesamodzielną i jej rodziną z uwzględnieniem stopnia niesamodzielności
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym w procesie diagnozowania i terapii
 • Gromadzenie i analiza danych o stanie osoby chorej i niesamodzielnej w celu określenia zapotrzebowania na usługi opiekuna medycznego
 • Włączenie i motywowanie osoby chorej i niesamodzielnej oraz niepełnosprawnej do procesu rehabilitacji

Absolwent Szkoły Medycznej Gdańsk może podejmować pracę w:

 • szpitalach – oddziały szpitalne
 • zakładach opiekuńczo-medycznych
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowych domach pomocy
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych