Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

Kierunek rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna – sekretarka medyczna

Każda jednostka medyczna potrzebuje odpowiedzialnej i wykształconej osoby na stanowisku rejestratorki medycznej. Taka pracowniczka musi cechować się odpowiednim podejściem do pacjentów, a jednocześnie posiadać potrzebną wiedzę do prowadzenia wymaganych dokumentów. Szkoła policealna w Gdańsku kształcąca w zawodzie rejestratorka medyczna pozwala zdobyć potrzebną wiedzę teoretyczną, a gwarantowane praktyki w renomowanym punkcie medycznym zapewnią odpowiednie przygotowanie do wykonywania tego zawodu.

Wymagania stawiane rejestratorce medycznej

Duża ilość obowiązków wymaga cierpliwości oraz samoorganizacji. Są to podstawowe cechy, jakie wykazywać powinien kandydat na ten kierunek. Duża ilość dokumentacji, z jaką ma się do czynienia, wymaga również systematyczności. Jest to również zajęcie siedzące. Czasem przez wiele godzin osoba musi zajmować miejsce na swoim stanowisku, co nie jest łatwe dla osób aktywnych. Recepcjonistka medyczna powinna posiadać odpowiednie podejście do pacjentów, przy czym pomagają takie cechy jak empatia, łatwość komunikacji i umiejętność słuchania.

Zadania stawiane rejestratorce medycznej

Najważniejszym zadaniem recepcjonistki medycznej jest obsługa przychodzących pacjentów. Jednak jest to zadanie złożone. Nie kończy się bowiem na obsłudze samej osoby chorej przy okienku, ale wymaga uzupełniania odpowiedniej dokumentacji. Często recepcja jest również punktem informacji, więc osoby pracujące na tym stanowisku powinny orientować się w najważniejszych aspektach funkcjonowania punktu medycznego, w którym pracują.

Perspektywy zatrudnienia rejestratorki / sekretarki medycznej

Nauka na kierunku rejestratorka medyczna / sekretarka medyczna zapewnia również praktyki zawodowe w renomowanym punkcie medycznym. Po takim przygotowaniu można przystąpić do egzaminu i uzyskań państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Dzięki temu otwiera się szerokie pole możliwości zatrudnienia praktycznie w każdym miejscu, gdzie przyjmowani są pacjenci. W szczególności będą to szpitale i kliniki, a także inne, duże jednostki medyczne.

GDAŃSK
Adres: 80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, III piętro
Tryb nauki: zaocznie, zjazdy 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele, 2 lata, kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym

Praktyki zawodowe: gwarantowane przez Szkołę zgodnie z podstawą programową i zainteresowaniami Słuchacza.

Odpłatność: nauka jest płatna w wysokości 150 zł miesięcznie, pozostałe koszta finansowane są przez Urząd Miasta Gdańska dla słuchaczy z całej Polski.

Harmonogram zjazdów i plan zajęć

SZKOŁA POLICEALNA w GDAŃSKIM STUDIUM ADMINISTRACJI

Inne kierunki kształcenia w naszej Szkole policealnej w Gdańsku

sprawdź kierunek: