Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Formularz rekrutacji – zapisy na kierunek

  Pola oznaczone * są wymagane


  Wybierz kierunek

  Wpisz semestr, na który się zapisujesz

  Semestr *

  Dane osobowe

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  PESEL*

  Nazwisko rodowe

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  Województwo *

  Imię ojca *

  Imię matki *

  Adres stałego zamieszkania

  Ulica *

  Numer budynku / domu *

  Numer mieszkania *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Województwo *

  Dane kontaktowe

  Telefon stacjonarny lub komórkowy *

  Adres e-mail *

  Jak trafiła(e)ś do naszej szkoły?

  Wybierz skąd wiesz o szkole *

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Wymagane dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał, odpis lub duplikat,
  • Cudzoziemcy dostarczają świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie opatrzone apostyllą, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie.

  Do pobrania

  Dowiedz się więcej o kierunkach

  Potrzebujesz pomocy?

  Gdańskie Szkoły Medyczne

  ul. Gdyńskich Kosynierów 11
  80-866 Gdańsk
  tel.: (58) 305 03 03
  tel./fax: (58) 303 33 00
  email: info@szkoly-medyczne.eu

  Słuchaczem Szkoły Medycznej w Gdańsku, Studium Administracji i Studium Farmaceutycznego w Gdańsku może być osoba mająca minimum wykształcenie średnie z maturą lub bez. Oprócz tegorocznych absolwentów szkół zapraszamy również osoby starsze, a nie mające kierunkowego przygotowania.

  Naszymi Słuchaczami są też absolwenci uczelni o różnych kierunkach, chcący zdobyć zawód dający możliwość legalnej pracy w całej Europie.

  Przyjmujemy na wyższe semestry Słuchaczy, którzy są zmuszeni przerwać studia na kierunkach medycznych lub zmieniających szkołę.

  Liczba miejsc w Szkole Medycznej Gdańsk jest ograniczona, głównie z uwagi na liczbę stanowisk laboratoryjnych, ćwiczeniowych i praktyki zawodowej.

  W przypadku zbyt dużej liczby chętnych decyduje:

  • termin złożenia podania,
  • doświadczenie zawodowe,
  • rodzaj ukończonej szkoły średniej, uczelni. Na kierunkach medycznych preferowane kierunki biologiczne, chemiczne, humanistyczne.
   Na bezpłatnym kierunku technika administracji pierwszeństwo mają absolwenci szkół ekonomicznych i handlowych.