Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Kierunek technik sterylizacji medycznej

nauka bezpłatna !

Kierunek technik sterylizacji medycznej w Gdańsku

Podoba Ci się praca sterylizatorki medycznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik sterylizacji medycznej!

Wymagania psychofizyczne dla technika sterylizacji medycznej:

 • zainteresowania medyczne,
 • zainteresowania techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • gospodarność, samodzielność i samokontrola,
 • obowiązkowość, dokładność,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku może podejmować pracę w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii,
 • gabinetach kosmetycznych
 • studiach tatuażu

Technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • stosowania środków chemicznych, używanych w technologiach dekontaminacji,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • samodzielnego przeprowadzania procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania),
 • rozpoznawania rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • rozróżniania rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.