Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Kierunek higienistka stomatologiczna

Kierunek higienistka stomatologiczna

Bezpłatna nauka na kierunku higienistka stomatologiczna

Podoba Ci się praca higienistki stomatologicznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna!

Wymagania psychofizyczne na kierunku higienistka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne,
 • dokładność i sumienność,
 • punktualność i zdyscyplinowanie,
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • gotowość niesienia pomocy,
 • samokontrola,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania,
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna w Gdańsku może podejmować pracę w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Higienistka stomatologiczna powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę,
 • przygotowywania gabinetu i organizowania stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • komunikowania się z pacjentem,
 • bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.

Powiązanie kwalifikacji z zawodem

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa zawodu Nazwa kwalifikacji
MED.02 Higienistka stomatologiczna Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Inne kierunki kształcenia w naszej Szkole policealnej w Gdańsku