Gdańskie Szkoły Medyczne
Kierunki medyczne
Kierunki medyczne

Higienistka stomatologiczna – zapisy na kierunek

  Pola oznaczone * są wymagane


  Dane osobowe

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  PESEL*

  Nazwisko rodowe

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  Województwo *

  Imię ojca *

  Imię matki *

  Adres stałego zamieszkania

  Ulica *

  Numer budynku / domu *

  Numer mieszkania *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Województwo *

  Dane kontaktowe

  Telefon stacjonarny lub komórkowy *

  Adres e-mail *

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Warunki przyjęcia

  1. Ukończona szkoła średnia
  2. Złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 3 zdjęcia
  Kierunek higienistka stomatologiczna

  Do pobrania

  RODO

  Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Informujemy, że:
  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

  ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
  tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
  Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
  adres siedziby wskazany w ust. 1)
  Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
  Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
  Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
  *Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
  nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.