TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – nauka bezpłatna

Tryb nauki: 1 rok, zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 0 zł, czesne 0 zł.
Praktyki zawodowe: sterylizatornie w zakładach opieki zdrowotnej 4 tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – nauka bezpłatna

Tryb nauki: 2 lata, zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 0 zł, czesne 0 zł.
Praktyki zawodowe: w gabinetach dentystycznych 4 tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY    –     nauka bezpłatna

Tryb nauki: 2 lata, zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 0zł, czesne: 0zł
Praktyki zawodowe: domy pomocy społecznej, szpitale,
pracownie terapii 4 tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


TECHNIK ELEKTRORADIOLOG                                 .

Tryb nauki: 2,5 roku,zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 200zł, czesne: 293zł
Praktyki zawodowe: pracownie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej
i radioterapii 4 tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


OPIEKUN MEDYCZNY  –  nauka bezpłatna

Tryb nauki: 1 rok, zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 0zł, czesne: 0zł
Praktyki zawodowe: domy opieki, szpitale, hospicja 4 tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


TECHNIK FARMACEUTYCZNY                                   .

Tryb nauki: 2 lata, tryb zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości Słuchaczy
Opłaty: wpisowe: 200zł, czesne: 293zł
Praktyki zawodowe: apteki, laboratoria 4tyg. (160 godz.) Gwarantujemy praktyki.


REJESTRATORKA, SEKRETARKA MEDYCZNA – nauka bezpłatna (technik administracji)

Tryb nauki: 2 lata tryb zaoczny (w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)
Opłaty: wpisowe: 0 zł czesne: 0 zł
Praktyki zawodowe: szpitale, przychodnie lekarskie, działy administracji 160 godz.+ 160 godz., łącznie 320 godz.. Gwarantujemy praktyki.


TECHNIK ADMINISTRACJI – nauka bezpłatna

Tryb nauki: 2 lata tryb zaoczny(w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)
Opłaty: 0 zł
Praktyki zawodowe: Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, ZUS,
biura szpitali, biura przychodni lekarskich, biura przedsiębiorstw, banków 8 tyg. (320 godz.)Gwarantujemy praktyki.


 

 

* umożliwiamy, pośredniczymy w kredytowaniu nauki przez Meritum Bank. Warunki do uzgodnienia z przedstawicielem banku.