Kierunki medyczne
Follow Us

Opiekun medyczny – zapisy na kierunek

Pola oznaczone * są wymagane


Dane osobowe

Imię *

Drugie imię

Nazwisko *

PESEL*

Nazwisko rodowe

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Województwo *

Imię ojca *

Imię matki *

Adres stałego zamieszkania

Ulica *

Numer budynku / domu *

Numer mieszkania *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Województwo *

Dane kontaktowe

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Warunki przyjęcia

1. Ukończona szkoła średnia
2. Złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie
Kierunek opiekun medyczny

Do pobrania