Gdańskie Szkoły Medyczne
Kierunki medyczne
Kierunki medyczne

Kierunek technik farmaceutyczny

Kierunek technik farmaceutyczny-sm

Podoba Ci się praca technika farmaceutycznego? Masz zainteresowania przyrodnicze? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik farmaceutyczny!

Wymagania psychofizyczne dla technika farmaceutycznego:

 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • sprawność manualna
 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • sumienność i dokładność
 • życzliwość i wyrozumiałość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • samodzielność, samokontrola

Absolwent Szkoły Medycznej Gdańsk może podejmować pracę w szczególności w:

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyrządzania wszsytkich form leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn ani środków odurzających
 • przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania)
 • wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom
 • współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • organizowania i rozliczania pracypunktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego
 • udziału w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
 • obsługiwania aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu aptecznego
RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.