Szkoły Policealne dla dorosłych w Gdańsku logoo
Gdańskie Szkoły Medyczne
Studium Farmaceutyczne
Studium Administracji

Technik farmaceutyczny – zapisy na kierunek

  Pola oznaczone * są wymagane


  Zapis na semestr

  Semestr *

  Dane osobowe

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  PESEL*

  Nazwisko rodowe

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  Województwo *

  Imię ojca *

  Imię matki *

  Adres stałego zamieszkania

  Ulica *

  Numer budynku / domu *

  Numer mieszkania *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Województwo *

  Dane kontaktowe

  Telefon stacjonarny lub komórkowy *

  Adres e-mail *

  Jak trafiła(e)ś do naszej szkoły?

  Wybierz skąd wiesz o szkole *

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Wymagane dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał, odpis lub duplikat,
  • Cudzoziemcy dostarczają świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie opatrzone apostyllą, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie,
  Kierunek technik farmaceutyczny-sm

  Do pobrania