Kierunki medyczne
Follow Us

Technik administracji – nauka bezpłatna !

Technik administracji jest specjalistą d/s procedur obsługi obywateli będących petentami instytucji administracji i urzędów państwowych, urzędów finansowych itp. Obsługuje biuro i sekretariat określonej jednostki gospodarczej. Praktyki zawodowe, które odbywa każdy Słuchacz  dobierane są pod kontem możliwości zatrudnienia.

Perspektywy zatrudnienia w:

  • miejskich i gminnych urzędach administracji państwowej,
  • oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędach Skarbowych,
  • biurach i rejestracji szpitali, domów pomocy społecznej, przychodni,
  • biurach firm produkujacych, usługowych i handlowych,
  • bankach i firmach ubezpieczeniowych.

Harmonogram  zjazdów

SZKOŁA  POLICEALNA  GDAŃSKIE STUDIUM  ADMINISTRACJI

semestr II roku szkolnego 2014/2015

ZJAZD  I                     07 – 08. 03. 2015 r.

 ZJAZD  II                   21 – 22. 03. 2015 r.

 wiosenna przerwa świąteczna  02. – 07. 04. 2015 r.

ZJAZD  III                    11 – 12. 04. 2015 r.

 ZJAZD  IV                   25 – 26. 04. 2015 r.

 ZJAZD  V                    09 – 10. 05. 2015 r.

 ZJAZD  VI                   23 – 24. 05. 2015 r.

Ostateczny termin oddania prac kopntrolnych 24. 05. 2015 r.

ZJAZD VII                    06- 07. 06. 2015 r.

Letnia sesja egzaminacyjna  13 – 14. 06. 2015 r. według harmonogramu

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 20-21. 06. 2015 r.

Klasyfikacyjne i analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

21. 06. 2015 r. godz. 18.00

Ferie letnie 27. 06. 2015 r. – 31. 08. 2015 r.       

Pobierz podanie  Pobierz ankietę kwalifikacyjną