Kierunki medyczne
Follow Us

Technik administracji – nauka bezpłatna !

Kierunek technik administracji

Technik administracji jest specjalistą d/s procedur obsługi obywateli będących petentami instytucji administracji i urzędów państwowych, urzędów finansowych itp. Obsługuje biuro i sekretariat określonej jednostki gospodarczej. Praktyki zawodowe, które odbywa każdy Słuchaczkierunku dobierane są pod kątem możliwości zatrudnienia.

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku na kierunku technik administracji uzyska perspektywy zatrudnienia w:

  • miejskich i gminnych urzędach administracji państwowej,
  • oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędach Skarbowych,
  • biurach i rejestracji szpitali, domów pomocy społecznej, przychodni,
  • biurach firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • bankach i firmach ubezpieczeniowych.

Harmonogram zjazdów

SZKOŁA POLICEALNA w GDAŃSKIM STUDIUM ADMINISTRACJI

Semestr I roku szkolnego 2019/2020

21.09.2019 Inauguracja godz. 11.00 sala nr 1

ZJAZD I 21 – 22. 09. 2019 r.
ZJAZD II 28 – 29. 09. 2019 r.
ZJAZD III 26 – 27. 10. 2019 r.
ZJAZD IV 16 – 17. 11. 2019 r.
ZJAZD V 07- 08. 12. 2019 r.

08 grudnia 2019 r. ostateczny termin oddania prac kontrolnych

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
ZJAZD VI 11- 12. 01. 2020 r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA – egzaminy semestralne wg harmonogramu

Klasyfikacyjne i analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24 lutego 2020 r. godz. 17.00
od 01 marca 2017 r. drugi semestr roku szkolnego 2019/2020

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.