Kierunki medyczne
Follow Us

Rejestratorka medyczna, Sekretarka medyczna – technik administracji nauka bezpłatna !

GDAŃSK
Adres: 80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, III piętro
Tryb nauki: zaocznie, zjazdy 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele, 2 lata, kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym

Praktyki zawodowe: gwarantowane przez Szkołę zgodnie z podstawą programową i zainteresowaniami Słuchacza.

Odpłatność: nauka i praktyki całkowicie BEZPŁATNE, finansowane przez Urząd Miasta Gdańska dla słuchaczy z całej Polski.

Harmonogram  zjazdów

SZKOŁA  POLICEALNA  GDAŃSKIE STUDIUM  ADMINISTRACJI

REJESTRATORKA  MEDYCZNA

semestr II roku szkolnego 2014/2015

ZJAZD  I                     07 – 08. 03. 2015 r.

 ZJAZD  II                   21 – 22. 03. 2015 r.

 wiosenna przerwa świąteczna  02. – 07. 04. 2015 r.

ZJAZD  III                    11 – 12. 04. 2015 r.

 ZJAZD  IV                   25 – 26. 04. 2015 r.

 ZJAZD  V                    09 – 10. 05. 2015 r.

 ZJAZD  VI                   23 – 24. 05. 2015 r.

Ostateczny termin oddania prac kopntrolnych 24. 05. 2015 r.

ZJAZD VII                    06- 07. 06. 2015 r.

Letnia sesja egzaminacyjna  13 – 14. 06. 2015 r. według harmonogramu

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 20-21. 06. 2015 r.

Klasyfikacyjne i analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

21. 06. 2015 r. godz. 18.00

Ferie letnie 27. 06. 2015 r. – 31. 08. 2015 r.  

Pobierz podanie  Pobierz ankietę kwalifikacyjną

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Tomasz Zaremba.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.