Kierunki medyczne
Follow Us

Rejestratorka medyczna, Sekretarka medyczna – technik administracji nauka bezpłatna !

GDAŃSK
Adres: 80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, III piętro
Tryb nauki: zaocznie, zjazdy 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele, 2 lata, kończy się Państwowym Egzaminem Zawodowym

Praktyki zawodowe: gwarantowane przez Szkołę zgodnie z podstawą programową i zainteresowaniami Słuchacza.

Odpłatność: nauka i praktyki całkowicie BEZPŁATNE, finansowane przez Urząd Miasta Gdańska dla słuchaczy z całej Polski.

Harmonogram  zjazdów

SZKOŁA  POLICEALNA  GDAŃSKIE STUDIUM  ADMINISTRACJI

REJESTRATORKA  MEDYCZNA

semestr II roku szkolnego 2014/2015

ZJAZD  I                     07 – 08. 03. 2015 r.

 ZJAZD  II                   21 – 22. 03. 2015 r.

 wiosenna przerwa świąteczna  02. – 07. 04. 2015 r.

ZJAZD  III                    11 – 12. 04. 2015 r.

 ZJAZD  IV                   25 – 26. 04. 2015 r.

 ZJAZD  V                    09 – 10. 05. 2015 r.

 ZJAZD  VI                   23 – 24. 05. 2015 r.

Ostateczny termin oddania prac kopntrolnych 24. 05. 2015 r.

ZJAZD VII                    06- 07. 06. 2015 r.

Letnia sesja egzaminacyjna  13 – 14. 06. 2015 r. według harmonogramu

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 20-21. 06. 2015 r.

Klasyfikacyjne i analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

21. 06. 2015 r. godz. 18.00

Ferie letnie 27. 06. 2015 r. – 31. 08. 2015 r.  

Pobierz podanie  Pobierz ankietę kwalifikacyjną