Kierunki medyczne
Follow Us

w Szkołach Policealnych: zapraszamy osobiście ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (oryginał), dowodem osobistym (zrobimy ksero), podanie do wypełnienia na miejscu. Aby zarezerwować miejsce w bieżącej rekrutacji można dokonać rejestracji wstępnej zapisu przez stronę internetową (kierunki kształcenia⇒zapisz się) Z A P R A S Z A M...