Nauczane zawody w roku szkolnego 2019/2020

  • opiekun medyczny,
  • technik sterylizacji medycznej,
  • terapeuta zajęciowy,
  • higienistka stomatologiczna,
  • technik elektroradiolog,
  • technik farmaceutyczny,
  • technik administracji,
  • rejestratorka medyczna i sekretarka medyczna
  • Organizujemy dla wszystkich Słuchacz Praktyki Zawodowe i pośredniczymy w zatrudnianiu zgodnie z kwalifikacjami i wybranym kierunkiem kształcenia. UWAGA ! Cudzoziemcy przyjmowani są na takich samych warunkach jak obywatele Polski. Zapraszamy